سال نوی همتون عاشقانه

و عشق یعنی ...

 تاريخ : | | نویسنده : بهار |

در زندگی یک "مرد "مخدری هست به نام :

"زن" 

نبودنش... 

دوریش... 

قهرش...

خماری می آورد؛

آب می کند ابهت "مردانه ات" را...!تاريخ : | | نویسنده : کیان |

 

گم کن! 

کلید قفل دست هایت را 

آن هنگام که دورم حلقه می شوند...تاريخ : | | نویسنده : کیان |

تا به حال کسی
تو را با چشم هاش نفس کشیده ؟
آنقدر نگاهت می کنم
که نفس هام
به شماره بیفتد...

بانوی زیبای من !
جوری که از خودت فرار کنی
و جایی جز اغوش من
نداشته باشی ...تاريخ : | | نویسنده : کیان |

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺑﻐﻠﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ ؟
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ ؟
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎﺕ ﻧﺮﯾﺰﺩ ﺭﻭﯼ ﮔﺮﺩﻧﻢ ؟
ﺁﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺨﻮﺍﻧﯿﻢ ؟
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻮﺳﻢ ﮐﻨﯽ
ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺮﻭﺩ ﺩﻟﻢ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ؟تاريخ : | | نویسنده : کیان |

اما برای من
هرشبِ بی تو 
یلداست...

منی که  
زیر حافظ ِ چشمانت
یادت را
دانه دانه
می‌کنم...


تاريخ : | | نویسنده : کیان |

تو خوابیده ای آرام  

و من پشت پلک تو 

آن قدر می بارم  

تا پنجره را باز کنی 

دستهایت را زیر باران بگیری 

و بخندیتاريخ : | | نویسنده : کیان |

یه روزایی خیلی خاص و فراموش نشدنین

حیف زود می گذرن

خدا رو شکر می تونن باز تکرار بشنتاريخ : | | نویسنده : بهار |

در هر جغرافیایی که باشم

جهت ها

تفاوتی ندارند

تمام دامنه های دلم، رو به سمت “خنده های” توست!تاريخ : | | نویسنده : کیان |

 

نمی دونم !

ﺗﻮ ﺭو ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻧﻔﺴﻢ ﺩﻭس ﺩﺍﺭم  ﯾﺎ . . . ﻧﻔﺴﻢ ﺭو ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ی ﺗﻮ ...؟!  

نمی ﺪونم !  

ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺭو ﺩﻭس ﺩﺍﺭم ﻧﻔﺲ می کشم  ﯾﺎ . . . ﻧﻔﺲ می کشم  ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭو ﺩﻭس داشته باشم ...؟! 

نمی ﺪونم

 زندگی ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭس ﺩﺍﺷـــﺘن ﺗﻮئه  ﯾﺎ . . . ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭس داشتن ﺗﻮ زندگی ﻣﻦ ...؟!  

نمی ﺪونم 

 فقط ﺍﯾنو می دونم...

 ﮐﻪ ﺩﻭس ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ... ﻟﺤﻈﻪ ... ﻟﺤﻈﻪ ... ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ... ﺯﻧﺪگیم رو ساخته !  

ﻭ ﻋﺸﻘﺖ ... ﺫﺭﻩ ... ﺫﺭﻩ ... ﺫﺭﻩ ﯼ وجودم رو... 

حالا تو بگو که همش رو خودت می دونی...  

==================================== 

رو به قبلــــــــــه ی چشمانت که می شوم  

بی اختیـــــــــار سجده ی شکـــــــــر می گذارم

آری... 

"تو" همــــــــان پیامبـــــری هستی که بی اعجـــــــــــاز مومنت شدم

 ====================================  تاريخ : | | نویسنده : کیان |