کاش می توانستم

دلتنگی های دوریت را شماره کنم

مانند عیدی های کودکی هایم

و صدای مادر را بشنوم:

"آن قدر نشمار... کم می شود!!!" 

و من باور کنم

و باز دلتنگی هایم را شماره کنم تا کم شود...تاريخ : | | نویسنده : کیان |

 

 

دلم خوش نیست غمگینم ...

کسی شاید نمی فهمد،کسی شاید نمی داند 

کسی شاید نمی گیرد مرا از دست تنهایی ...

تو می خوانی فقط شعری  

و 

 زیر لب آهسته می گویی:عجب احساس زیبایی...!تاريخ : | | نویسنده : کیان |

 

نزدیک که می شوم بوی دریا می آید

 دور که می شوم صدای باران 

 بگو 

 تکلیفم با چشمهایت چیست؟ 

 لنگر بندازم و عاشقی کنم؟  

یا 

 چتر بردارم و دلبری؟تاريخ : | | نویسنده : کیان |

سال نوی همتون عاشقانه

و عشق یعنی ...

 تاريخ : | | نویسنده : بهار |

در زندگی یک "مرد "مخدری هست به نام :

"زن" 

نبودنش... 

دوریش... 

قهرش...

خماری می آورد؛

آب می کند ابهت "مردانه ات" را...!تاريخ : | | نویسنده : کیان |

 

گم کن! 

کلید قفل دست هایت را 

آن هنگام که دورم حلقه می شوند...تاريخ : | | نویسنده : کیان |

تا به حال کسی
تو را با چشم هاش نفس کشیده ؟
آنقدر نگاهت می کنم
که نفس هام
به شماره بیفتد...

بانوی زیبای من !
جوری که از خودت فرار کنی
و جایی جز اغوش من
نداشته باشی ...تاريخ : | | نویسنده : کیان |

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺑﻐﻠﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ ؟
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ ؟
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎﺕ ﻧﺮﯾﺰﺩ ﺭﻭﯼ ﮔﺮﺩﻧﻢ ؟
ﺁﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺨﻮﺍﻧﯿﻢ ؟
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻮﺳﻢ ﮐﻨﯽ
ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺮﻭﺩ ﺩﻟﻢ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ؟تاريخ : | | نویسنده : کیان |

اما برای من
هرشبِ بی تو 
یلداست...

منی که  
زیر حافظ ِ چشمانت
یادت را
دانه دانه
می‌کنم...


تاريخ : | | نویسنده : کیان |

تو خوابیده ای آرام  

و من پشت پلک تو 

آن قدر می بارم  

تا پنجره را باز کنی 

دستهایت را زیر باران بگیری 

و بخندیتاريخ : | | نویسنده : کیان |